„Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”

Общинска библиотека „Паисий Хилендарски”  – Самоков спечели проект за обновяване на библиотечния фонд.

Проектът е по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” на Министерство на културата. Средствата, които осигурява Министерството на културата са  2991 лв.
Целта на програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” е да осигури финансова подкрепа за обновяване на библиотечните колекции, да се активизира интереса към книгата и четенето и да се съдейства за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, за придобиване на знания и информация.

Със средствата по проекта ще бъдат закупени нови книги от 43 издателства, подбрани съобразно интересите и потребностите на читателите – художествена литература за деца и възрастни, учебна литература, научни и научно-популярни издания. Приоритетно са включени произведения на български автори.