Програма “Глоб@ални библиотеки – България”

2009г. - 2013г.

„Глоб@лни библиотеки - България`` цели да улесни достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки.

Общинска  библиотека „Паисий Хилендарски” получи  достъп до интернет, компютърно оборудване и периферна техника, както и обучение за своите служители.

Програмата е финансирана от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” в партньорство с Министерство на културата и общините в България.