Годишен отчет – 2017

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2017

 

І. ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ по редПоказателиОтчет 2017
1.Библиотечен фонд143979
2.Набавени библиотечни м-ли1488
3.Отчислени библиотечни м-ли1352
4.Текущи периодични издания100
5.Читатели-общо2199
   а)под 14 години964
   б)над 14 години1235
6.Посещения32465
– от тях в читалните11835
7.Заети библиотечни м-ли42702
   а)от читатели под 14 години14054
   б)от читатели над 14 години28648
8.Справочно-библиографска и информационна работа201
9.Културно-масова работа351
10.Разходи
11.Библиотечен персонал9
12.Потенциални читатели16500
13.Обхванатост13.33
14.Читаемост19.42
   а)на читатели под 14 години14.58
   б)на читатели над 14 години23.20
15.Посещаемост14.76
16.Обръщаемост0.3
17.Книгоосигуреност на потенциален читател8.73
18.Книгоосигуреност на читател65.47
19.Изразходвани суми за абонамент4473.31
20.МЗС – получени библ. документи10

През 2017 г. беше извършен ремонт в Централната библиотека, с цел ликвидиране на последиците от течовете през зимата.
Бяха извършени ремонтно дейности на покрива и подпокривните помещения. През декември 2017 бяха монтирани нагреватели на барбаканите, които да ги предпазват от замръзване и по този начин да предпазват помещенията от течове.

Във вътрешните помещения се извърши шпакловка и боядисване на стените в книгохранилищата на Заемна, както и в Заемна за дома. Беше поставена нова врата на едно от хранилищата. (5 ст.) Беше подменено и част от осветлението в залата на Заемна с лед лампи.

През 2017 година  беше закупен климатик за филиала в Самоково на стойност 2100 лв.

През  2017 година  Общинска библиотека“Паисий Хилендарски“  поддържа: 25 работещи компютърни конфигурации, от

тях: 9 за служебно ползване, 11 за потребители,  лаптоп за обучения. Библиотеката разполага и с 7 принтера – 4 матрични  и 2 лазерни, 2 ксерокса, 1 многофункционално устройство  и един мултимедиен проектор. Всички те са свързани  помежду си в локална мрежа и са с достъп до Интернет.

Автоматизирана библиотека

 1. Нови записи и редактиране на съществуващи  – 4737
 2. Ретроконверсия – 1959

През 2017 година са осъществени 2  обучения по начална компютърна грамотност за възрастни и са обучени 10 потребители.

В периода 2016/2017 г. Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” участва в проект  на Фондация „Глобални библиотеки”  „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки”, финансиран по Програма Еразъм +. Проектът е с продължителност една година и се изпълнява в партньорство със 7 общински библиотеки в страната, участници в консорциум „Модерна библиотека“ – библиотеките в Асеновград, Димитровград, Исперих, Карлово, Казанлък, Котел и Самоков.

Албена Ихтиманска, Марлена Станоева и Милена Бичакова участваха в две обучителни програми в Испания и Финландия по модерен библиотечен мениджмънт и нови библиотечни услуги, разработване на обучителна програма на български език и провеждане на обучения за служителите на общинските библиотеки, които не са включени в консорциума. Чрез участието си в проекта библиотекарите повишиха познанията си по модерните подходи в управлението на библиотеките, иновативни библиотечни услуги, интерактивни методи за работа с потребители на библиотечни услуги, развиха  нови умения за работа с местните общности, за разработване на обучителни модули, презентационни умения и лидерство.

През последния етап на проекта беше изработено помагало, чрез което целим наученото да бъде достъпно за останалите библиотеки в мрежата. Участниците в проекта дадоха своя принос за неговото структуриране, пречупвайки натрупаните знания и опит през своята гледна точка.

По проекта за обмяна на добри практики на 5 и 6 ноември в Самоковската библиотека беше на посещение Мариане Линбалд от градската библиотека на Порнайнен, Финландия.

От 1 февруари 2017 до 30 май 2017 г. Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” участва в проект „Правна информация в обществените библиотеки“, финансиран от Посолство на САЩ в България.
Проектът пилотира нова е-услуга в библиотеките, като по този начин повиши капацитета им на информационно-образователни центрове в местната общност.Той се реализира в партньорство със студентската правна клиника към Юридическия факултет на УНСС.Дейностите са насочени към подобряване на достъпа до правосъдие на българските граждани, чрез повишаване на правната им култура и грамотност.За целта беше изградена система за онлайн заявки и запитвания. Чрез нея гражданите могат да получават безплатно отговори на своите въпроси от студентите в правната клиника. Те ще бъдат правно ориентирани как да решат своите казуси – самостоятелно, чрез адвокатска услуга или чрез безплатна правна помощ по съответния ред.

Проектът се изпълнява от Фондация „Глобални библиотеки и се реализира със съдействието на Регионалните библиотеки в Благоевград, Кюстендил, Враца и Видин, общинската библиотека в гр. Самоков и читалищната библиотека в гр. Ботевград.

Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” спечели за трети път приза  „Най-четящ град” за 2017 г.  в кампанията за насърчаване на детското четене „Забавното четене“, инициирана от българския детски портал Az-deteto.bg и Столична библиотека. Децата от Самоков са победители за трети път в надпреварата за „Най-четящ град“ от началото на кампанията, след като грабнаха приза  през 2014-та година и 2016 година. Габриела Чалъкова от Самоков стана „Най-четящото дете” за 2017.

Наградите бяха връчени на 16 януари 2018 в телевизия България ON AIR.

Мисията на  съвременните обществени библиотеки включва освен осигуряването на универсален и равен достъп на всеки гражданин до информация и предоставяне на достъп до културните изяви на всички изпълнителски изкуства, подкрепа и участие в програмите по ограмотяване за всички възрастови групи и пространство за социални общуване. Културно – образователната дейност на Общинска библиотека „Паисий Хилендарски“  през 2018 година бе насочена основно към привличане на нови читатели, приобщаване към книгата и четенето и обогатяване културния живот в града. Тези цели бяха осъществени чрез многобройни и разнообразни по своя характер културни събития:

 

    І. Популяризиране на документалните ресурси на библиотеката чрез експонирането им – изложби, витрини и др.:

 • В памет на Цветан Тодоров
 • Васил Левски – Свободният преди Освобождението
 • 110 г. от рождението на Емилиян Станев
 • Живот и творчество на Иван Вазов – изложба на постери, подготвени от ученици от ОУ „Кирил и Методий”
 • 85 години от рождението на Евгений Евтушенко
 • В памет на Димитър Гонов
 • Първи издания на книги и вестници, притежание на самоковската библиотека
 • 90 години от рождението на Иван Радоев
 • Памет за Иван Янков
 • 120 години от рождението на Асен Разцветников
 • 55 години от рождението на Петя Дубарова
 • Чудесата на света
 • 95 години от рождението на Блага Димитрова
 • 85 години от рождението на Марко Ганчев
 • 95 години от рождението на Владимир Голев
 • 105 години от рождението на Яна Язова
 • 95 години от рождението на Радой Ралин
 • 90 години от рождението на Лиана Даскалова
 1. 85 години от рождението на Андрей Германов Изложби
 • „100 години, 100 плаката“ – изложба на  библиотечни плакати от цял свят. Изложбата е част от кампания „Чети смело, чети на глас“. Състои се от библиотечни плакати, използвани в последните 100 години в САЩ, Канада, Русия, Китай, Испания, Великобритания, България и други.
 • Фотоизложба на Владимир Кабрански
 • „Оживели страници” – благотворителна  изложба на художничката Юлия Банкова
 • Изложба – акварели на Георги Видинов
 • Изложба „Живопис” на Иван Петров

 

ІІ. Представяне  и обсъждане на книги :

 • Представяне на книгата „Поклонникът до Сантяго” на Родислав Стефанов
 • Премиера на книгата „Старецът и песента” на Владимир Кабрански
 • Представяне на книгата „Вятър за глухарчета” на Зинаида Хаджимитова
 • Представяне на книгата „Откровения” на Юлия Банкова
 • Среща-разговор с шеф Манчев (Иван Манчев) и представяне на книгата му „Мечти и кошмари в кухнята”
 • Среща с Нидал Алгафари и представяне на книгите му „Господи, защо Бог лъже” и „Аллах, милост нямаш ли”
 • Среща-разговор с писателката Бойка Асиова и представяне на романа „Вълчицата излиза привечер”
 • Среща с журналиста от БНР Румен Стоичков
 • Обсъждане на книгата „Господарката на дома” от Розмари де Мео
 • Представяне на романа „Разпад” на Христо Стоянов
 • „В света на мотовете” – среща с писателката Радостина Николова (част от програмата за Маратона на четенето)

 

ІІІ. Творчески вечери, чествания, литературни утра:

 • С поредица от инициативи Библиотеката се включи в националната кампания Маратон на четенето и фокусира общественото внимание върху ролята и мястото на библиотеките и книгите за повишаване на грамотността.
 • На 31 март в Общинска библиотека “Паисий Хилендарски” кметът на община Самоков г-н Владимир Георгиев откри Маратона. Маратонът беше посветен на 110- годишнината от рождението на Емилиян Станев и премина под надслов „От словото е създаден светът“. В четенето се включиха и журналисти, библиотекари, учители и ученици от ПГ “Константин Фотинов” и ОУ “Христо Максимов”.
 • В Маратона на четенето на 5 и 6  април се включиха и учениците от началния курс на ОУ “Св. Кирил и Методий” и ОУ “Христо Максимов” и СОУ „Отец Паисий”.
 • Литературно утро  за Петя Дубарова- с ученици от  ОУ “Св. Кирил и Методий”
 • Библиотекар за един ден
 • Литературно утро, посветено на 115 г. от рождението на Ангел Каралийчев
 • Азбучните приключения на играчките” – По модела на финландската библиотека Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” – Самоков осъществи инициативата „Азбучните приключения на играчките”. Партньори бяха децата от детските градини „Звънче” и „Зорница”. които се впуснаха в приключение заедно със своите любими играчки. Малчуганите оставиха играчките си да пренощуват в библиотеката. Всяка играчка откри любимата си книжка, а на следващия ден чрез презентация децата се насладиха на веселите им преживявания.
 • Работилница за мартеници
 • Ден на талантите
 • Дни на самоковските автори (12-14 XII) – За първи път в Самоков се проведоха Дни на самоковските автори. На 12, 13, 14 декември всички любители на писаното слово имаха възможността да се запознаят с местните творци. Мястото на събитието беше фоайето на общинска библиотека „Паисий Хилендарски”. В седмицата на самоковската книга взеха участие 15 автори и общо 40 произведения от различни жанрове – къси разкази, романи, повести, спортни постижения, исторически разкази, стихове.  Финалният ден на културното събитие беше 14 декември, когато театралният режисьор и литературен критик Любомир Малинов направи панорамен поглед на самоковското творчество.
 • Дни на доброто“ –  Благотворителна акция с цел подпомагане на инициативата „Към Върха“ ̶ деца с двигателни затруднения да бъдат качвани в планината. Арттерапевтът Юлия Банкова, която на 3 ноември представи книгата си „Откровения“ ̶ слова и картини с пръсти и изложбата на оригиналните творби от стихосбирката в библиотеката, проведе артзанимания с деца. Включиха се деца от различни възрасти, включително и младежите от ЦНСТ. Всички те рисуваха с пръсти върху бели платна.
  Всички приходи от продажбата на книгата, картините и артзаниманията бяха дарени за инициативата „Към Върха“. Събраните средства от включилите бяха 1467 лв.
 • „Библиотека в куфар“ – четене в детските градини, съвместно с децата от клуб „Приятели на библиотеката“. Библиотечните специалисти и членове на клуба “Приятели набиблиотеката” от Филиала в IV квартал четоха на малчуганите в детска градина “Зорница”
 • „Работилницата на Дядо Коледа“
 • Клуб „Роден край” – презентация на самоковски забележителности и на филма „Самоков и околността”
 • Други
 • Ваканция в библиотеката
  За 14 година Общинската библиотека „Паисий Хилендарски“ реализира лятната програма за деца от 6 до 14 години „Ваканция в библиотеката”, която има за цел да организира  свободното време на децата, съчетавайки  забавленията и създаване на нови приятелства с придобиване на нови знания в различни области – литература, краезнание, изкуство, фолклор, издирване на информация, финансова грамотност, екологично обучение  и др. и усвояване на различни умения и развиване на въображението им. Включени са  различни  занимания като „Културни маршрути“, „В света на музиката“, „Тайнството на библиотеката“, „Млад турист“ , „Домашни любимци”, Кастинг на книги , Екология, Финансова грамотност
 • „Забавното четене”
  И през 2017 Библиотеката отново се включи в националната инициатива.  Приза за „Най-четящ град“ за трети път грабна Самоков, а „Най-четящо дете“ за 2017 е четвъртокласничката Габриела Чалъкова от ОУ „Митрополит Авкс. Велешки“, град Самоков. Наградата беше връчена на 16 януари 2018, а главният библиотекар Албена Ихтиманска и Габриел Чалъкова участваха в предаването „Фамилно” на телевизия „България Он Еър”
 • „Всеобща диктовка” /„Тотальный диктант”/
  Това е ежегодна образователна акция под формата на доброволна диктовка за всички желаещи, които искат да проверят нивото си на руски език. В Самоков тя се провежда за трета година в Общинската библиотека в партньорство  с  клуб „Малахит” и младежката организация на Федерацията на руските съотечественици. През 2016 г. се проведе на 8 април.
 • Да четем с куче” – децата четат на домашен любимец в библиотеката
 • „Четящ петък” – ревю на книги в страницата на библиотеката