Годишен отчет – 2018

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2018

 

І. ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ по редПоказатели
Запланирано
20
18
Отчет 2018
1.Библиотечен фонд
142779144492
2.Набавени библиотечни м-ли
16002103
3.Отчислени библиотечни м-ли
28001590
4.Текущи периодични издания
8892
5.Читатели-общо
23002065
   а)под 14 години
1000913
   б)над 14 години
13001152
6.Посещения
3300030551
– от тях в читалните
120007917
7.Заети библиотечни м-ли
4500042221
   а)от читатели под 14 години
1515013393
   б)от читатели над 14 години
2985028828
8.Справочно-библиографска и информационна работа
300191
9.Културно-масова работа
300464
10.Разходи
164754153224
11.Библиотечен персонал
99
12.Потенциални читатели
1650016500
13.Обхванатост
13,94%13,32
14.Читаемост
19,5720,45
   а)на читатели под 14 години
15,1514,67
   б)на читатели над 14 години
22,9625,02
15.Посещаемост
14.3514,79
16.Обръщаемост
0,310.29
17.Книгоосигуреност на потенциален читател
8.658,76
18.Книгоосигуреност на читател
62,0869,67
19.Изразходвани суми за абонамент
 

4800

 

4751
20.МЗС – получени библ. документи
24
 • През 2018 година  е   закупен нов компютър за Детския отдел и планетарен скенер CZUR ET 16 Plus за дигитализация на местния печат.
 • Във филиала в кв.” Самоково” е монтирано лед осветление.
 • Фонд „13 века България” дари на Общинска библиотека – Самоков лазарен принтер и LCD монитор.

През 2018 г. в библиотеката  работят 9 библиотекари.

 1. Албена Ихтиманска – гл. библиотекар; ДБИ + висше образование, специалност “Българска филология” и магистратура по Библиотечно-информационен и културен мениджмънт
 2. Антоанета Божкова – библиотекар в компютърна зала; полувисше образование – институт за културно-просветни кадри
 3. Калина Пиргова – библиотекар „Заемна за възрастни“ ; бакалавър по педагогика, назначена на 15.03.2018 за срок от 6 месеца, преназначена с постоянен трудов договор на 15.08.2018 г.
 4. Катя Кехайова – библиотекар „Обработка и каталози“ и филиал Самоково; ДБИ + висше образование, специалност “Българска филология”
 5. Марлена Станоева – библиотекар IV квартал; полувисше образование – ДБИ
 6. Мирослава Стратиева – библиотекар „Читалня“ и „Краезнание‘; ДБИ + висше библиотечно образование – СУ ”К.Охридски”
 7. Нели Ковачка – библиотекар „Детски отдел“; магистър по библиотекознание – СУ ”К.Охридски”
 8. Милена Георгиева Бичакова – библиотекар „Заемна възрастни”, магистър по Библиотечно-информационен и културен мениджмънт УНИБИТ
 9. Мариела Богомилова Станева – библиотекар, магистър по Начална педагогика, ЮЗУ „Неофит Рилски”

Евелина Василева работи по Програма за временна заетост за срок от 6 месеца – от юли до ноември 2018 г.

През 2018 библиотечните специалисти са взели участие в следните квалификационни мероприятия и са представяли работата на библиотеката:

 • 16 януари – предаване по телевизия „България  ON  AIR”  за най-четящ град през 2017 г. Участва Албена Ихтиманска
 • 28 – 29 май – обучение по онлайн маркетинг и писане на текстове. Участници: библиотечните специалисти от Общинска библиотека и читалищните секретари на читалищата в Говедарци, Радуил и Драгушиново.
 • 8-10 юни – 6-та среща кръг „ С децата” на Фондация Америка за България – Разград. Участници: Катя Кехйова и Мариела Станева.
 • 7-8 юни – Конференция на ББИА – Пловдив – Участник :Албена Ихтиманска
 • 23-25 юни – 5-та среща кръг „ С децата” на Фондация Америка за България – Габрово. Участници: Катя Кехйова и Нели Ковачка
 • 20-21 август – Обучение за работа със специализиран уеб софтуер и работа с административен панел на сайт. Участници: библиотечните специалисти от Общинска библиотека и читалищните секретари на читалищата в Говедарци, Радуил и Драгушиново.
 • 26-28 септември  –   Семинар на РС-ТМ „АБ-днес и утре. Нови      модули и подобрения”. Участник: Катя Кехайова
 • 18-19 октомвриПрезентационни умения и комуникации” . Участници: Калина Пиргова и Мариела Станоева.
 • 22-23 октомври – „Управление на европейски проекти” . Участници: Калина Пиргова и Мариела Станоева
 • 30-31 октомври – „Медийна грамотност” – Участници: Калина Пиргова и Мариела Станоева
 • 7-9 ноември Национален форум „Библиотеките днес“ – София. Участник: Албена Ихтиманска

През  2018 година  Общинска библиотека“Паисий Хилендарски“  поддържа: 23 работещи компютърни конфигурации, от тях: 9 за служебно ползване, 11 за потребители,  лаптоп за обучения и 2 лаптопа за потребители. Библиотеката разполага и с 8 принтера – 2 матрични  и 4 лазерни, 3 многофункционални устройства  и един мултимедиен проектор. Всички те са свързани  помежду си в локална мрежа и са с достъп до Интернет.
През  2018 Библиотеката закупи и планетарен скенер CZUR ET 16 Plus за дигитализация на местния печат.

Нови записи и редактиране на съществуващи – през 2018 са добавени или редактирани 4840 записа в електронен каталог „Книги” и 3076 в електронен каталог „Статии”

Общо записите в електронните бази данни са:

40620 в модул „Книги”

40300 в модул „Статии”

193 в модул „Периодика”

175 – в база „Персоналии”

През 2018 година са осъществени 2  обучения по начална компютърна грамотност за възрастни и са обучени 11 потребители.

Проведени са и 4 обучения по финансова грамотност за деца,  в които са включени 54 обучаеми.

През 2018 г. Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” спечели и реализира два проекта:

В Библиотеката-отвсякъде и по всяко време” – финансиран от Фондация „Глобални библиотеки – Българияи изпълняван в партньорство с Народно читалище „Христо Ботев – 1928” –с. Говедарци и Народно читалище „Христо Ботев – 1903” –с. Радуил.

Основната цел на проекта е да повиши обществената осведоменост за дейността и услугите на общинската библиотека и читалищните библиотеки в общината и  да разшири на достъпа до културното наследство чрез изграждане на уебсайт на библиотеката.
Резултатите от  осъществяването на този проект  са:

 • Повишен капацитет на служителите в партниращите организации за споделяне на опит и добри практики при работата с местната общност и работа със специализиран уеб софтуер, онлайн маркетинг и създаване на текстове
 • Осигурен е постоянен достъп до вече съществуващи в библиотеката бази данни – Електронен каталог, Каталог на периодичните издания, Каталог на статиите, Персоналии и пълнотекстови документи от местния периодичен печат чрез изграждане и стартиране на уебсайт на библиотеката.
 • Популяризирани са уникални документи с краеведско съдържание сред местната общност.
 • Създадена е база данни за дейността и събитията, които осъщестяват читалищните библиотеки в селата Радуил и Говедарци.
 • Приобщени са нови публики към местната култура

Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2018 – Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” – Самоков получи от Министерство на културата финансова подкрепа в размер на 2991 лева за реализирането на проект за обновяване на библиотечната си колекция с книги и информационни източници, с които бяха набавени 389 тома нови книги.

Онлайн достъп до информация и услуги

 Съвременните потребители желаят  спестяване или оптимално преразпределяне на времето си и  намаляване на усилието за получаване на информацията и услугите. Днес, когато милиони хора са свързани към интернет 24 часа в денонощието, много процедури се извършват онлайн.

За да може  услугите и  ресурсите на библиотеката да бъдат достъпни 24 часа отвсякъде Общинска библиотека „Паисий Хилендарски „ разработи сайт. Сайтът е достъпен на адрес https://www.samokovlib.com/.

Сайтът стартира през месец октомври  и до края на годината  има 910 посещения.

През 2018 е нараснал и броя на  потребителите в социалните медии. Фейсбук страницата на Библиотеката има 4251 посещения и 1965 харесвания.

 

 

„Млад библиотекар”

 Годишните библиотечни награди на ББИА за 2017 г. бяха обявени на тържественото откриване на Националната библиотечна седмица на 15 май 2018 г. в зала Средец на София Хотел Балкан.

Носител на наградата „Млад библиотекар” е Мариела Станева от Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” – Самоков.

Наградата ѝ бе връчена за изключително активната й работа за привличане на децата в библиотеката и възпитаването, насърчаването и затвърждаването на навиците за четене у тях. През 2017 г. тя организира множество инициативи, срещи и работилници,  насочени към развиване у младите читатели на любов към книгите чрез забавление, обучения по финансова грамотност за подрастващите, успешно използва новите технологии, за да сближи децата с книгите. Популяризира работата на библиотеката в социалните мрежи.

В партньорство с детските градини  Мариела организира и осъществява инициативата „Азбучните приключения на играчките”. С тази инициатива се създава среда за развитие на творчеството и стимулиране на детското въображение и се предлага  на най-малките пространство, в което да се чувстват като у дома си, да пристъпват смело и да преживяват първите си срещи с книгите.

Реализира инициативата „Четящ петък”- представяне на детско-юношески книги на фейсбук страницата на библиотеката, с цел провокиране на читателския интерес на децата и техните учители и родители.

Организира и популяризира участието на децата в кампанията „Забавното четене2017”. В резултат на активната ѝ работа Самоков стана най-четящия град за 2017 г.

Реорганизира и обновява детския отдел на Филиал IV.

Провежда 5 обучения по финансова грамотност за деца като по този начин ги насърчава да бъдат активни потребители.

Мисията на  съвременните обществени библиотеки включва освен осигуряването на универсален и равен достъп на всеки гражданин до информация и предоставяне на достъп до културните изяви на всички изпълнителски изкуства, подкрепа и участие в програмите по ограмотяване за всички възрастови групи и пространство за социални общуване. Културно – образователната дейност на Общинска библиотека „Паисий Хилендарски“  през 2018 година бе насочена основно към привличане на нови читатели, приобщаване към книгата и четенето и обогатяване

културния живот в града. Тези цели бяха осъществени чрез многобройни и разнообразни по своя характер културни събития:

    І. Популяризиране на документалните ресурси на библиотеката чрез експонирането им – изложби, витрини и др.:

 • В памет на Христо Ботев
 • 140 години от рождението на Пейо Яворов
 • 95 г. от рождението на Ивайло Петров
 • Но аз живях – и не напразен бил е животът ми!” – 230 години от рождението на Джордж Байрон
 • 80 години от рождението на Владимир Висоцки
 • 145 години от обесването на Васил Левски
 • 140 години от Освобождението на България
 • „За светите братя, за буквите, за химна – поклон!” – образите на Кирил и Методий в изобразителното изкуство
 • 140 години от рождението на Михаил Арнаудов
 • 200 години от рождението на Христодул Сичан-Николов – витрина
 • Самоковският художник Христофор Пейчев на 85 г. – изложба
 • 100 години от смъртта на поета Иван Йончев – изложба на снимки, ръкописи, книги и статии под него
 • „На Мария Деянова – честит юбилей” – самоковската езиковедка на 85 г. – изложба
 • 115 години от рождението на Джон Атанасов – витрина
 • „С почит към титаните на самоковската култура” – изложба по случай 1 ноември
 • 135 години от рождението на Сирак Скитник – изложба на репродикции
 • 140 години от рождението на Александър Божинов – витрина
 • 70 години от рождението на Владо Даверов – изложба
 • 120 години от рождението на Калина Малина – изложба
 • Дядо Пънч (Панчо Панчев) на 85 години – изложба
 • „Азбука с книги” – изложба
 • „В света на детските книги” – изложба
 • Ран Босилек – изложба
 • 190 години от рождението на Жул Верн – изложба
 • 390 години от рождението на Шарл Перо – изложба
 • „Васил Чакъров напусна този свят, за да остане във вечността” – изложба в памет на самоковския художник.
 1. Изложби
 • „Природата през обектива“ – гостуваща изложба на  Руския културен център
 • „Нашите вълшебни животни” – изложба на ученици от ПГ „Константин Фотинов”
 • Изложба „Илюстрации” на френския художник Фредерик Кугар
 • Изложба – живопис „Потокът на живота” на художника Танер Мерт
 • Изложба „120 лица” – проект на Хубен Черкелов. 120 картини, които представят портрети, заимствани от банкноти от цял свят. В своеобразната пътуваща галерия са включени образите на Захарий Зограф и Иван Вазов, на Галилей и Гьоте и на още много десетки изтъкнати личности от България и човечеството – национални герои и пътешественици, политици и творци, революционери и пацифисти. Изложбата бе открита от историка, сценарист и журналист Дими Стоянович
 • „Рупето” – изложба в памет на музиканта Румен Тосков
 • Изложба „Живопис” на художничката Мария Ицова
 • Изложба „Акварели” на художника Георги Видинов
 • Изложба-базар на бижута на Николина Георгиева

IІ. Представяне  и обсъждане на книги :

 • Представяне на книгата „Българското крушение 1913 ” на академик Георги Марков
 • Представяне на книгата „Разчетени послания” на Христо Буковски
 • Представяне на книгата „Рафаел” на Леа Коен и издателство „Ентусиаст” (част от програмата за Маратона на четенето)
 • Среща-разговор с писателката Светлана Светлова-Туриаре и представяне на книгата ѝ „Дългият път към спасението”
 • Среща-разговор с Родислав Стефанов и представяне на книгата му „Правилото на Бенедикт”
 • Премиера на книгата „Усмихнати сълзи” на самоковеца Васил Софин
 • Обсъждане на книгата „Царичина” от Ели Логинова
 • Обсъждане на книгата „Любомир Лулчев – пророкът на короната”
 • Представяне на романа „Разпад” на Христо Стоянов
 • Представяне на книгата „Уроци за сърцето” на Фондация „Благотворител”
 • Среща –разговор с детската писателка Цвета Белчева и представяне на книгите ѝ „Аз искам да бъда” и „Тялото говори” (част от програмата за Маратона на четенето)
 • Представяне на „Камино – пътят на завръщането” от Тихомир Иванов
 • Среща-разговор с Нидал Алгафари и представяне на романа „Орисани да избираме”

 

ІІІ. Творчески вечери, чествания, литературни утра:

 • С поредица от инициативи Библиотеката се включи в националната кампания Маратон на четенето и фокусира общественото внимание върху ролята и мястото на библиотеките и книгите за повишаване на грамотността.
  –  На 23 април в Общинска библиотека “Паисий Хилендарски” кметът на община Самоков г-н Владимир Георгиев откри Маратона.
  Маратонът беше посветен на 120- годишнината от рождението на Димитър Талев и премина под надслов „Такава една чудна и толкова хубава бъркотия е животът”.
  В четенето се включиха и журналисти, библиотекари, учители и ученици от ПГ “Константин Фотинов” и ОУ “Христо Максимов”.
  – В Маратона на четенето на 5 и 6  април се включиха и учениците от началния курс на ОУ “Св. Кирил и Методий” и ОУ “Христо Максимов” и СОУ „Отец Паисий”.

– Литературно утро  за Ран Босилек  – с ученици от  ОУ “Св. Кирил и Методий”

– Литературно утро за Шарл Перо – с ученици от ОУ „Христо Максимов”

 • Библиотекар за един ден
 • Денят на Земята – литературно утро с ученици от
 • Азбучните приключения на играчките” – По модела на финландските библиотека Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” – Самоков за втора година осъществи инициативата „Азбучните приключения на играчките”. Партньори бяха децата от детските градини „Звънче” и „Зорница”, които се впуснаха в приключение заедно със своите любими играчки. Малчуганите оставиха играчките си да пренощуват в библиотеката. Всяка играчка откри любимата си книжка, а на следващия ден чрез презентация децата се насладиха на веселите им преживявания.
 • Работилница за мартеници
 • Открит урок по история, вдъхновен от проекта на Хулен Черкелов „120 ЛИЦА. Гост на срещата и лектор беше сценаристът  и журналист Дими Стоянович
 • Дни на самоковските автори (12-14 XII) – За втора поредна година в Самоков се проведоха Дни на самоковските автори. На 20 и 21 декември всички любители на писаното слово имаха възможността да се запознаят с местните творци. Мястото на събитието беше фоайето на общинска библиотека „Паисий Хилендарски”.
 • „Библиотека в куфар“ – четене в детските градини, съвместно с децата от клуб „Приятели на библиотеката“. Библиотечните специалисти и членове на клуба “Приятели на библиотеката” от Филиала в IV квартал четоха на малчуганите в детска градина “Зорница”
 • „Работилницата на Дядо Коледа“
 • Други
 • Ваканция в библиотеката

За 15година Общинската библиотека „Паисий Хилендарски“ реализира лятната програма за деца от 6 до 14 години „Ваканция в библиотеката”, която има за цел да организира  свободното време на децата, съчетавайки  забавленията и създаване на нови приятелства с придобиване на нови знания в различни области – литература, краезнание, изкуство, фолклор, издирване на информация, финансова грамотност, екологично обучение  и др. и усвояване на различни умения и развиване на въображението им. Включени са  различни  занимания като „Културни маршрути“, „В света на музиката“, „Тайнството на библиотеката“, „Млад турист“ , „Домашни любимци”, Кастинг на книги , Екология, Финансова грамотност

 • „Забавното четене”

И през 2018 Библиотеката беше активен участник в националната инициатива.  За съжаление  организаторите – Инвестор Медия груп  и Аз-детето.бг преустановиха проекта. Самоковската библиотека продължава с кампанията за насърчаване на детското четене сред децата от обюина Самоков

 • „Всеобща диктовка” /„Тотальный диктант”/

Това е ежегодна образователна акция под формата на доброволна диктовка за всички желаещи, които искат да проверят нивото си на руски език. В Самоков тя се провежда за трета година в Общинската библиотека в партньорство  с  клуб „Малахит” и младежката организация на Федерацията на руските съотечественици. През 2018г. се проведе на 19 април и включваше 18 участници.

 • „Четящ петък” – ревю на книги в страницата на библиотеката