Годишен отчет – 2020

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2020

 

І. ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ по ред Показатели Запланирано
20
20
Отчет 2020
1 Библиотечен фонд 142761 143611
2 Набавени библиотечни м-ли 1700 1816
3 Отчислени библиотечни м-ли 3000 2266
4 Текущи периодични издания 74 75
5 Читатели-общо 2030 1649
а) под 14 години 900 664
б) над 14 години 1130 985
6 Посещения 36000 31038
- от тях в читалните
8000
3626
– от тях в сайта 6000 5215
– от тях във ФБ страницата 9849
– от тях на събития 6000 1911
– от тях за ползване на интернет 1500 614
7 Заети библиотечни м-ли 43000 33849
а) от читатели под 14 години 15000 8529
б) от читатели над 14 години 28000 25320
8 Справочно-библиографска и информационна работа 200 111
9 Културно-масова работа 300 185
10 Разходи 193859 162349
11 Библиотечен персонал 9 9
12 Потенциални читатели 16200 16200
13 Обхванатост 12.53 10.18
14 Читаемост 21.18 20.53
а) на читатели под 14 години 16.67 12.84
б) на читатели над 14 години 24.78 25.70
15 Посещаемост 14.77 18.82
16 Обръщаемост 0.30 0.24
17 Книгоосигуреност на потенциален читател 8.81 8.86
18 Книгоосигуреност на читател 70.32 87.09
19 Изразходвани суми за абонамент 4425.38 3892.95
20 МЗС – получени библ. документи 10
21

 

 

 

 

 • Комплектуването на фондовете е основна и неизменна задача на библиотеката.  В края на 2020 година фондът наброява 143611 библиотечни документи от всички отрасли на знанието и на различни носители на информация. Художествената литература е   45.98% от фонда,  научната – 37.32%; детската научно-популярна – 3.02%; детската художествена литература – 13.67%.
  През 2020 набавените библиотечни документи са 1816 на стойност 19261 лв., от които 1794 книги, 20 – графични издания и 2 – карти. От тях като дарения са получени 529 документа на стойност 5728 лв.  Набавените библиотечни документи са обработени технически, класифицирани, сигнирани, индивидуално и групово регистрирани в инвентарна книга и КДБФ в модул „Книги”.
  Абонаментът за 2020 г. включва  75 заглавия, от които 30 вестници и  45 списания на стойност 4 722 лв.

Броят на читателите в библиотеката през 2020 е 1649. От тях 40% са деца и ученици до 14 години. 66%  от читателите на библиотеката са жени.В сравнение с предходната година регистрираните читатели са намалели с 372, което показва спад с 19%.  За съжаление затварянето на библиотеката за три месеца по време на пандемията и наложените ограничения за ползване се отразиха негативно на работата на институцията. Намалял е и броят на посещенията с 4520. През 2020 те са общо 31038 като от тях 25823 са в отделите на библиотеката и 5215 – виртуални, от потребители, които са се възползвали от информационните ресурси чрез Интернет

Заетите библиотечни документи през 2020 г. са 33849. От тях най- голям дял заема художествената литература – 57% , 21%  е заетата детска художествена литература. От научната литература най-голям брой библиотечни документи са заети от раздела Обществени науки – 2517 тома.

През 2020 година  бяха осигурени нови  колонни климатици в Заемна служба за възрастни. Единият беше закупен със средства от бюджета, а другият  получен като дарение от Дружество „Маркан Про”.

Със средства, осигурени от Ротари клуб – Самоков  беше направен нов детски кът във  филиала в IV квартал, включващ нови детски стелажи, диван и барбарони.

През  2020 година  Общинска библиотека“Паисий Хилендарски“  поддържа: 23 работещи компютърни конфигурации, от

тях: 9 за служебно ползване, 11 за потребители,  лаптоп за обучения и 2 лаптопа за потребители. Библиотеката разполага и с 8 принтера – 2 матрични  и 4 лазерни, 3 многофункционални устройства, планетарен скенер CZUR ET 16 Plus  и един мултимедиен проектор. Всички те са свързани  помежду си в локална мрежа и са с достъп до Интернет.

 • Нови записи и редактиране на съществуващи – през 2020 са добавени или редактирани 3179 записа в електронен каталог „Книги”, 2096  в електронен каталог „Статии”, 2 – в „Периодика” и 10 в „Персоналии”
 • Общо записите в електронните бази данни са:

49819  в модул „Книги”

45181 в модул „Статии”

200   в модул „Периодика”

191 – в база „Персоналии”

 • 15 229 прикачени пълнотекстови файлове за достъпност до електронна информация

През 2020 г. пандемията COVID  наложи намаляване на  обученията за потребители.

Проведено беше само 1  обучение по начална компютърна грамотност за възрастни и бяха обучени 9 потребители.

Осъществиха се 6 обучения на деца по начално компютърно програмиране с роботи Финч и Bee-Bot – едно се проведе в детска градина „Зорница” и 5 в Детския отдел и компютърната зала на библиотеката.

 

 

 •   През 2020 г. Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” спечели и реализира  проект по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2020 – Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” – Самоков получи от Министерство на културата финансова подкрепа в размер на 11666.05 за реализирането на проекти  за обновяване на библиотечната си колекция с книги и информационни източници, с които бяха набавени 1130 тома нови книги. 

Съвременните потребители желаят  спестяване или оптимално преразпределяне на времето си и  намаляване на усилието за получаване на информацията и услугите. Днес, когато милиони хора са свързани към интернет 24 часа в денонощието, много процедури се извършват онлайн.

През 2020 г. на сайта на библиотеката има 5215 посещения.

През 2020 година последователите на страниците на библиотеката са нараснали с 863 и към 31 декември те са 3904, а броят на хората, които са ги харесали е 3881. Посещенията във Фейсбук страниците за отчетния период са 9849 – с 4584 повече спрямо предходната година. Така чрез използване на новите технологии за общуване, библиотеката увеличава каналите си за комуникация с потребителите.

Тази година културната дейност беше засегната от  извънредната обстановка. От март до май библиотеката беше затворена заради пандемията COVID 19, а  второто полугодие премина при ограничен достъп на читатели. През декември достъпът за читатели и провеждане събития отново бяха забранени. Всичко това доведе до рязко намаляване на броя инициативи в библиотеката. През 2020 библиотеката е провела 185 събития – с 303 по-малко спрямо предходната година. Най-силно засегнати бяха инициативите, насочени към децата. Силно редуцирана беше програмата „Ваканция в библиотеката”, която през 2020 се проведе само в Детския отдел, тъй като само там има възможност за занимания на открито. Ограничен беше и броят на участниците, поради противоепидемичните мерки.

 

    І. Популяризиране на документалните ресурси на библиотеката чрез експонирането им – изложби, витрини и др.:

 

 • „Художникът, почти вълшебник” – 125 години от рождението на Вадим Лазаркевич
 • В памет на Христо Смирненски
 • 145 години от рождението на поета Кирил Христов
 • 170 г. от рождението на Иван Вазов
 • 120 години от рождението на Антоан дьо Сент-Екзюпери
 • 90 години от рождението на Антон Дончев
 • „Забвение и слава” – Фани Попова-Мутафова
 • Евтим Евтимов – поетът на любовта
 • В памет на Яворов
 • 100 години от рождението на Валери Петров
 • Честит рожден ден на Тери Пратчет
 • 100 години от рождението на Джани Родари
 • В света на българските народни носии
 • 95 години от рождението на Свобода Бъчварова
 • Том и Джери на 80 години
 • 155 години от рождението на Тодор Влайков
 • 100 години от рождението на Артър Хейли
 • Татко Барба и барбароните – 50 години забавления
 • 90години от рождението на Димитър Мантов
 • Михаил Вешим и Теодора Димова на 60
 • 85 години от рождението на Петър Генчев – дългогодишен директор на Общинска библиотека – Самоков
 • 115 години от рождението на художника Петър Бучавинов
 • 100 години от рождението на Стефан Дичев
 • В памет на Снежана Янева

 

 1. Изложби
 • Фотоизложба „Есенин” – със съдействието на Руския културен институт
 • 210 години от рождението на Захари Зограф
 • Дигитална изложба „Живопис” на Мария Ицова

 

 

IІІ. Представяне  и обсъждане на книги :

 • Представяне на дебютната книга „Минути за мълчание” на самоковката Лия Ангелова
 • Представяне на дебютната стихосбирка „Споделен живот” на Магдалена Борисова
 • Среща с писателката Зорница Джоринска и представяне на романа ѝ „Елфи:дисекция на любовната изневяра”
 • Среща с Тошко Савов – консултант по личностно развитие и представяне на книгата му „Пътят към теб”
 • Среща-разговор с писателката Бойка Асиова и представяне на новия ѝ роман „Роден на Великден”
 • Обсъждане на книгата на Иванела Самуилова „Тъй рече баба Ега”

 

 

ІІІ. Творчески вечери, чествания, литературни утра:

 

 • Маратон на четенето

            Общинска библиотека – Самоков се включи в 15-то издание на Маратона на четенето. Във връзка с извънредното положение, обявено в страната на 13 март 2020 и пълното затваряне на библиотеката, не можаха да се осъществят традиционните инициативи, свързани с четенето, които ежегодно се провеждат. Затова екипът на библиотеката (който беше в неплатен отпуск) организира нови събития , които се осъществиха онлайн в дигитална среда.  На Facebook профила се публикуваха видео записи с четене на любими произведения от вдъхновяващи личности – актьори, журналисти, спортисти,общественици от града, както и малки и големи любители на книгата и четенето.В Маратона се включиха писателите Мадлен Алгафари, Мария Донева, Радостина Николова, Бойка Асиова, Яна Василева; актьорите Ники Илиев, Момчил Степанов, Александър Хаджиангелов, Йоанна Темелкова ; Журналистите Станимир Бакалов, Кристина Ангелова; боксьорът Тервел Пулев; художничката Юлия Банкова; кметът на Община Самоков – Владимир Георгиев; учители, ученици и общински съветници. Видеоклиповете са събрали 13500 гледания.

Част от програмата на Маратона беше и експонираната на сайта на библиотеката виртуална изложба „Творбите на Мария” на художничката Мария Ицова.

 • Работилница за мартеници
 • Концерт на китарен ансамбъл”Акустика”
 • „Добрата фея на детството” – литературно утро, посветено на 100 години от рождението на Леда Милева
 • „Продавач на надежда” – литературно утро, посветено на 100 години от рождението на Джани Родари

 

 • Други
 • Ваканция в библиотеката

 

За 16година беше реализирана лятната програма за деца от 6 до 14 години „Ваканция в библиотеката”. В нея бяха включени са  различни  занимания като „Културни маршрути“, „В света на музиката“, „Тайнството на библиотеката“, „Млад турист“Кастинг на книги , Екология, Финансова грамотност, Програмиране с роботчетата Финч и ­Beet-Bot , запознаване с различните професии и посещения в противопожарна служба, полиция, местния телевизионен канал.

 

 • Европейска седмица на програмирането – По време на Европейската седмица на програмирането през октомври в библиотеката бяха проведени 3 образователни занимания с ученици от 3 клас. Децата се запознаха с възможностите на програма Скрач за създаване на код за управление на спрайтове и робота Финч и се научиха да пишат собствени програми. Усвоиха програмирането на звука и светлините на робота. Научиха повече за това как работят компютрите и как могат те самите да превръщат цели числа в бинарни и обратното. Програмираха движенията на Финч, така че той да бъде управляван чрез клавиатурата на компютъра. Написаха програма, благодарение на която Финч се движи заобикаляйки препятствия. Усвоиха основните блокове за движение, външност, събития, сетива, контрол, оператори, данни, молив и блоковете за работа с робота Финч.

„Маркан Про” ООД

Ротари  клуб- Самоков