Информационен център за настоятелства

2002г. - 2003г.

Проектът е финансиран от фондация „Млада България”