Интернет достъп

Библиотеката има за цел да повиши и обогати възможностите за предоставяне на електронни обществено-информационни услуги на гражданите.

Затова предоставя възможност за свободно ползване на интернет в компютърната зала, читалнята и филиал IV квартал.

  • Ползването на Интернет от потребители без читателски абонамент е 1 лв. за час