Книгозаемане

Книгите за дома се заемат за срок от 30 дни при активна регистрация.

Читателят може да презапише заетите заглавия до 2 пъти последователно, като презаписването става преди изтичане на съответния срок.

  • Обособени кътове за най-новите и най-четени заглавия.