Междубиблиотечно заемане

Междубиблиотечно заемане е услуга, която дава възможност на читателите да ползват литература, притежавана от други библиотеки в страната или чужбина.

Предоставените библиотечни документи от други библиотеки се ползват в читалните зали на библиотеката за определен срок. Услугата се ползва, само когато търсеното заглавие липсва във фондовете на Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” – гр.Самоков

  • Библиотечната услуга е платена – читателят заплаща такса от 2 лв за услугата и пощенските разходи за доставката и връщането на материалите.