Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки

Август 2016г. - юли 2016г.

Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” е партньор на Фондация „Глобални библиотеки – България” в изпълнение на проект „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общински библиотеки”, финансиран по Програма Еразъм +.

Фондация „Глобални библиотеки – България“ работи по  изпълнението на проект „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки”, финансиран по Програма Еразъм +.

Проектът е с продължителност една година и се изпълнява в партньорство със 7 общински библиотеки в страната, участници в консорциум „Модерна библиотека“ – библиотеките в Асеновград, Димитровград, Исперих, Карлово, Казанлък, Котел и Самоков.

Основните цели на проекта са:

  • да преодолее изоставането на общинските библиотеки спрямо европейските практики;
  • да създаде алгоритъм, по който промяната да продължи в национален мащаб.
    Проектът предвижда участие на библиотечни директори и служители в две обучителни програми в Испания и Финландия по модерен библиотечен мениджмънт и нови библиотечни услуги, разработване на обучителна програма на български език и провеждане на обучения за служителите на общинските библиотеки, които не са включени в консорциума.