Структура

Заемна за дома

Отделът обслужва всички категории читатели над 14 години с литература от различни отрасли на знанието. Може да се заемат едновременно до 5 заглавия за 30 дни.. Извършва се регистрация на читателите и се издават читателски карти за ползване на библиотечни услуги в рамките на една календарна година.

В дейността на отдела се включва и организиране и провеждане на публични културни прояви. 

Работно време
Понеделник – петък:
08:00 – 17:30

Обслужване_на_възрастни_потребители

Детски отдел

Отделът извършва регистрация и обслужване на читатели до 14 годишна възраст. Може да се заемат едновременно до 5 заглавия за 30 дни предоставят се художествена, учебна и научно-популярна литература. Предоставят се вестници и списания, книги, CD, DVD филми. Поддържа се справочен и подръчен фонд.

Изработват се  препоръчителни списъци с литература за ученици I-VII клас. Организират се срещи с детски писатели,изложби на детско творчество, занимания за усвояване на различни умения, лятна програма за деца.

Работно време
Понеделник – петък:
9:00 – 12:00
13:30 – 17:30

Краезнание. Периодика. СБИО.

Отделът обслужва всички категории читатели над 14 години със справочно-библиографски материали, периодични издания, книги, картографски издания, ценни и редки издания и др. Библиотечните документи се ползват само на място в библиотеката. Извършват се справки по заявени от читатели теми.

Изработват се писмени тематични библиографски справки, препоръчителни библиографски списъци, библиографски указатели.
Изпълняват се поръчки на библиотечни материали от други библиотеки.

В отдела ежегодно се получават около 60 заглавия периодични издания. От тях трайно се съхраняват „Държавен вестник” и всички местни издания.
Отделът издирва, съхранява и предоставя за ползване информация за Самоков и околността от миналото до днес.

Комплектуване и обработка

Отделът извършва всички библиотечни дейности по набавяне, регистрация и обработка на новите постъпления.Прави подбор на библиотечните материали, събира и обработва информация  и  изготвя списъци на книги и проекти за обогатяване на колекциите, съобразени с търсенето на потребителите.

Поддържа  система от каталози в традиционен и електронен вид.

Изкуство

Предоставят се специализирани издания по изкуствата – периодични издания, книги, албуми, нотни издания, грамофонни плочи, аудиокасети и CD, DVD филми, репродукции на картини.

Компютърна зала

Информационният център е създаден по проект “Глобални библиотеки” на фондация Бил и Мелинда Гейтс през 2009 година. Предоставя безплатен достъп до Интернет за читатели на библиотеката. Предлага копирни услуги и сканиране на части от библиотечни документи.

В него се извършват обучения по компютърна грамотност.

Филиал ``Самоково``

Регистрира и обслужва читатели от всички възрастови групи. Организира и провежда публични културни прояви и лятна програма за деца.

Работно време
Понеделник – петък:
13:30 – 17:30

Филиал ``IV квартал``

Регистрира и обслужва читатели от всички възрастови групи. Организира и провежда публични културни прояви и лятна програма за деца.

Работно време
Понеделник – петък:
10:00 – 12:00
13:30 – 17:30