В библиотеката отвсякъде и по всяко време

01 април 2018г. - 20 октомври 2018г.

Основната цел на проекта е да повиши обществената осведоменост за дейността и услугите на общинската библиотека и читалищните библиотеки в общината и да разшири достъпа до културното наследство чрез изграждане на уебсайт на библиотеката

Специфични цели:

  • Придобиване на нови знания и умения от библиотечните и читалищни специалисти за работа със специализиран уеб софтуер, онлайн маркетинг и създаване на текстове
  • Постоянен достъп до вече съществуващи в библиотеката бази данни – Електронен каталог, Каталог на периодичните издания, Каталог на статиите, Персоналии и пълнотекстови документи от местния периодичен печат.
  • Популяризиране на уникални документи с краеведско съдържание сред местната общност.
  • Създаване на база данни за дейността и събитията, които осъщестяват читалищните библиотеки в селата на Община Самоков.
  • Приобщаване на нови публики към местната култура
proekt

Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, в изпълнение на договор РД11-00-338/20.12.2017 г. с Министерство на културата.

Проектът се изпълнява в партньорство с Народно читалище „Христо Ботев – 1928” – с. Говедарци и Народно читалище „Христо Ботев – 1903”- с. Радуил