Зелена идея – еко лято

07 юли 2015г. - 15 ноември 2015г.

Проектът акцентира върху образованието в ранна възраст в областта на опознаването и опазването на природата и балансираното използване на природните ресурси.

Идеята на проекта е чрез провеждане на образователни дейности и екскурзии сред природата за деца от 1 до 5 клас да се формира у тях екологична култура, базирана на личното преживяване и да се  осмисли свободното им време през лятната ваканция.

Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – център на местната общност” в изпълнение на договор РД-00-249-/08.12.2014 с Министерство на културата

Проектът се изпълнява в партньорство със Сдружение с нестопанска цел „Реформа и развитие“