Библиографска справка

Библиографска справка е списък с подбрани заглавия от книги, статии, електронни ресурси по избрана от читателя тема.

Справката се изготвя чрез търсене в специализирани бази данни, каталози и картотеки. Читателят посочва вида на документите, езика, както и времевия обхват на включените заглавия.

  • При желание могат да бъдат получени и в електронен формат