История на библиотеката

История на библиотеката

За начало на библиотеката се приема годината 1859 –  годината на създаване на Самоковското читалище, тъй като от тогава датират официални документи, носещи печат и съхранявани в Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.

Първата запазена инвентарна книга на библиотеката е от 1890 г. и в нея са вписани 70 книги. Тя е озаглавена „Списък на книгите в читалището „СВ. Седмочисленици” – гр. Самоков”. През 1904 г. читалищната библиотека наброява 700 книги, а през 1912 г. книгите са вече 1570. За библиотекари са определяни учители и други културни деятели.  През 1906г. библиотекар става К. Марчин, а подбиблиотекар – Д. Клинков.

Първият  щатен библиотекар в библиотеката е Мара Дикина –работила от 1935 до 1948 г. Сменя я Лиляна Бичакова, която слага началото на първите каталози. По това време библиотеката разполага с библиотечен фонд, включващ 6000 документа.

През 1962 г. в културния дом в I квартал се открива самостоятелен детски отдел, с библиотекар  Катя Попиванова, която работи в него до 1997 г.

През 1963 г. в културния дом в  IV квартал пък е открит филиал с ново обзавеждане за възрастни и деца. Там библиотекар е Златка Пишмишева. Тя работи от 1963 до 1979 г.

За първи път през 1970 г. се открива самостоятелна читалня на библиотеката.

От 1976 г. библиотеката преминава на щат и бюджет към общината  и е Общинска читалищна библиотека. От 2003г. тя е финансирана изцяло от общината и става Общинска библиотека”Паисий Хилендарски”. През 1991 г. общинското ръководство взема решение за настаняване на библиотеката в бившия партиен дом на центъра на града. Преместването става само за два месеца. В помещения от 700 кв. м  на 3-я етаж се разполагат „Заемна служба”, „Читалня” (тук са и отделите „Справочно-библиографски” и „Краезнание” , отдел „Изкуство”, „Комплектуване, обработка и каталози”, „Компютърна зала”. На 2-я етаж на площ от 100 кв. м. е разположен Детският отдел.

Съвременният  облик на обществената библиотека се проявява и в новите форми, заменили традиционното библиотечно обслужване:

електронна система за регистрация

поддържане на читателски картони в електронен формат

заявка за справочно-библиографски справки

Общинска библиотека „Писий Хилендарски“ присъства активно в Интернет, като комуникира ежедневно  с  читателите чрез социалните мрежи, поддържайки собствени профили във Facebook.

Библиотеката участва в реализирането на редица проекти, които подпомагат и подкрепят превръщането на библиотеката в модерен, културен институт, осъществяващ пряк, непосредствен диалог със своите потребители.

Друг значим и продължаващ проект, реализиран от библиотеката, е участието в програма „Глобални библиотеки”, поставила си за цел превърне обществените библиотеки в центрове, осигуряващи  лесен и равнопоставен достъп до информация, знание, комуникации и електронни услуги.

 

През 2013 г. Общинската библиотека „Паисий Хилендарски“ е сред трите библиотеки от страната, номинирани за наградата „Библиотека на годината“ на Българската библиотечно-информационна асоциация.

 

Номинацията на самоковската библиотека е заради използваните новаторски форми и подходи в работата с деца, които активизират интереса към книгата и четенето и заради успешно осъществения проект за обучение на кметовете и техническите изпълнители от кметствата за предоставяне на електронни услуги на гражданите.

Самоков спечели титлата „Най-четящ град” на България за 2014 година, а нашата малка съгражданка Теодора Станоева, която е едва на единадесет години грабна титлата „Най-четящо дете” за 2014 година.

През 2015 г.  14-годишната Габриела Гребенчарска от Самоков спечели наградата за „Най-активен млад читател”, Специална награда имаше и за едва 7-годишния ни съгражданин Райчо Савов, който пък заслужи отличието за „Най-активен млад читател“.

През 2016 г. за втори път от началото на националната ежегодна кампания „Забавното четене”, Самоков се превръща в най-четящия град на България! Сред най-четящите деца на България беше Яна Йовева от град Самоков.

През 2017 г. Приза за „Най-четящ град“ за трети път грабна Самоков, а
„най-четящо дете“ за 2017 е четвъртокласничката Габриела Чалъкова от ОУ „Митрополит Авкс. Велешки“, град Самоков.

Мариела Станева се отличи в категорията „Млад библиотекар на годината 2017“ на Годишните библиотечни награди на Българската библиотечно – информационна асоциация за 2017.

най-четящ град