Правна информация в обществените библиотеки

01 февруари 2017г. - 30 май 2017г.

Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” е партньор на Фондация „Глобални библиотеки – България” в изпълнение на проект „Правна информация в обществените библиотеки“, финансиран от Посолство на САЩ в България.

Проектът пилотира нова е-услуга в библиотеките, като по този начин ще повиши капацитета им на информационно-образователни центрове в местната общност.

Той се реализира в партньорство със студентската правна клиника към Юридическия факултет на УНСС.

Дейностите са насочени към подобряване на достъпа до правосъдие на българските граждани, чрез повишаване на правната им култура и грамотност.

За целта е изградена система за онлайн заявки и запитвания. Чрез нея гражданите ще могат да получават безплатно отговори на своите въпроси от студентите в правната клиника. Те ще бъдат правно ориентирани как да решат своите казуси – самостоятелно, чрез адвокатска услуга или чрез безплатна правна помощ по съответния ред.

proekt

Проектът се реализира със съдействието на Регионалните библиотеки в Благоевград, Кюстендил, Враца и Видин, общинската библиотека в гр. Самоков и читалищната библиотека в гр. Ботевград.